btn_tr_txt
   
 

'travel light'; Clive Bell

toelichting:

Op deze site worden beelden gepubliceerd van verschillende
verhoudingen tussen reflectie of absorptie van beschikbaar licht,
op en om een plat vlak.
De vlakken zijn daarvoor met eenvoudige middelen bewerkt. Ze 
zijn hier voorlopig gerangschikt op vormtype.
De gebruikte materialen werden uit de vakhandel betrokken;
papier, hout, vezelplaat, glas, textiel, kunststof en verschillende
soorten verf en inkt. Voor de uitvoering is verder simpel gereedschap 
gehanteerd.


De afgebeelde opstellingen zijn gedurende de laatste jaren gemaakt
in en om de werkplaats te Rotterdam. (Ruimtes met hoogtes van 
3 tot 5 meter en witte tot lichtgrijze wanden)


Er zijn enkele aannames gemaakt. Die betreffen de zintuigelijke
vermogens, de afmetingen, de standpunten van de waarnemer en
de rol van de zwaartekracht. Ook is er uitgegaan van een binnenruimte
en de gangbare, rechthoekige bouw. Geen beginsel overigens.


De vlakken vertegenwoordigen slechts een beperkt onderdeel van
de visuele cultuur. Aanspraak op zekere kennis wordt er niet mee
beoogd. Methodisch wordt er gewerkt met stellingen en variabelen.


Het komt erop neer dat een bepaald gebied in de ruimte of van 
een oppervlak wordt gereserveerd door het licht plaatselijk te 
herordenen. De omgeving, het kwantitatief dominante restgebied, 
wordt hiermee 'ingericht'.


De rol van de vlakken is dienend.